Pakalpojumi

Betonēšanas darbi 

Veicam visa veida betonēšanas darbus. Mums ir nepieciešamā tehnika, instrumenti un profesionāli darbinieki.

Skatīt paveiktos darbus attēlu galerijā >   Jautājumi? Sazinieties ar mums >>

Hidroizolācijas un betona stiprināšanas darbi ar injekcijas metodi

  • Ūdens iekļūšanas vietu hidroizolācija dinamiskām slodzēm pakļautās vietās,   gruntsūdeņu, iekļūšanas vietu, ieskaitot zem spiedena esošo, iekļūšanas vietu hidroizolacija;
  • Vertikāla un horizontāla barjeru ierīkošana vēsturiskās būvēs.
  • Plaisu un tukšumu (sausu un slapju) noblīvēšana ar injekcijas metodi, kieģeļu, betona, dabīga akmens sienās, virsmās esošu darba šuvju un spraugu aizdarināšana;
  • Pagrabu iekšējās daļas hidroizolācija;
  • Pamatu arēja hidroizolācija;
  • Dažādu rezervuāru, nostrādinātāju, caurlaides kanālu, aku hidroizolācija;
  • Iekšējo un ārējo ķieģeļu, betona, dabigā akmens sienu nosusināšanu, ieskaitot kaitīgu sālu ietekmei paklautas sienas;
  • Laikazoba sagrauztu, sadēdējušu ķieģeļu, dabīgā akmens, betona sienu nostiprināšana un konservācija, sanācijas darbi.


Skatīt paveiktos darbus attēlu galerijā >>   Jautājumi? Sazinieties ar mums >>


Rūpniecības grīdas

Veicam autostāvvietu betona grīdu remontu ar firmas "SIKA" un "MC-Bauchemie" materiāliem, 

jaunas industriālās grīdas ar pretputekļu segumu ierīkošanu.

Skatīt paveiktos darbus attēlu galerijā >>   Jautājumi? Sazinieties ar mums >>


Torkretēšanas darbi

Veicam betona konstrukciju aizsardzību un remontu izmantojot torkreta tehnoloģijas. Veicam "slapjas" un "sausas" izsmidzināšanas darbus izmantojot firmas "SIKA" torkretēšanas aparātus.

Torkreta betona remonta tehnoloģijas ļauj ne tikai atjaunot eksplutācijas raksturojumus, bet dod arī iespēju adaptēt būves jaunām ķīmiskām un citām tehnogēnām ietekmēm. Torkreta tehnoloģiju pielietojuma piemēri:

Būvniecībā: hidrotehnisko būvju elementu būvniecība; dzelzceļa un autoceļu tuneļu rekonstrukcija; tuneļu betona virsmu hidroizolācija; ūdensapgādes rezervuāru, tilpņu un torņu būve; hidrotehnisko būvju hidroizolācija; kontrbalstu izbūve pamatos; metāla konstrukciju pastiprināšana.     

Nekonstrukciju izmantošana: ēku un būvju atjaunošana, preventīvais remonts; pazemes būvju aizsardzība; karstumizturīga aizsargslāņa izveide; tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība; betona aizsargslāņu izveide; betona bojājumu no skābes, gāzes, uguns, sprādzienu, sala un pārslodzēm remonts.

Skatīt paveiktos darbus attēlu galerijā >>   Jautājumi? Sazinieties ar mums >>


Betona adhēzijas pārbaudes

Veicam adhēzijas torkreta darbu kontroli ar aparātu “Elcometr”. Jautājumi? Sazinieties ar mums >>


Vēlaties sadarboties? Sazinieties ar mums!

Tel.: +37129415428
E-pasts: slodze@inbox.lv

Kontakti